Meistä

Vastuullinen teknologia -työryhmä on toiminut jo kahden vuoden ajan keskustelun herättäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme kysyneet muun muassa, mitä on tekoäly ja miten se vaikuttaa arkeemme nyt ja lähitulevaisuudessa? Mitä tarkoittaa teknologinen singulariteetti – tai tekoäly joka osaisi luoda oman algoritminsa? Mikä ihmisyydessä on sellaista, mitä kone ei voi korvata?

Olemme järjestäneet kuukausittaisia Ihminen ja teknologia -keskustelufoorumeita Kriittisellä korkeakoululla Helsingissä sekä tarjonneet osallistavia työpajoja samalla teemalla. Lisäksi olemme järjestäneet Sivistyksen tulevaisuus -seminaarin. Tilaisuudet ovat tapahtuneet eri paikoissa Kirjasto 10:stä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja Kulttuurikeskus Sähinään muiden muassa. Puhujinamme on ollut eturivin yhteiskunnallisia keskustelijoita kuten professori Timo Honkela, psykologi Tony Dunderfelt sekä filosofi, toiminnanjohtaja Eero Ojanen.

Vuoden 2019 aikana tahdomme paneutua erityisesti kysymykseen lapsen kehityksestä tekoälyn aikana. Millaisia ovat esimerkiksi koulutuksen digitalisaation vaikutukset lasten ja nuorten neurologiseen ja psykososiaaliseen kehitykseen? Miten lisääntyvä teknologian käyttö ja tietokonepelien pelaaminen vaikuttavat nuorten keskittymiskykyyn? Mitkä ovat langattomien verkkojen terveysvaikutukset lapsilla ja nuorilla? Ja ennen kaikkea: kuinka digitalisaatio voi aidosti edistää sekä oppimista että viihtymistä koulussa?

Kantamme on, ettei Suomessa voida luoda hallituksen tavoittelemaa tekoälyn kärkimaa -strategiaa ottamatta huomioon tekoälyn kehityksen eettisiä haasteita. Yksi eettisistä riskeistä on, että teknologiayhtiöiden taloudellinen intressi ajaa kasvavien lasten ja nuorten terveen kognitiivisen, psykososiaalisen ja fyysisen kehityksen edelle. Kun korostamme riskien huomioonottamisen tärkeyttä, olemme samoilla linjoilla esimerkiksi Oxfordin yliopiston Future of Humanity -instituutin johtajan, eturivin tutkijan Nick Boströmin kanssa. Eettisen sääntelyn tärkeyttä korostavat myös niin kutsutut Asilomarin tekoälyperiaatteet*, jotka kehitettiin vuonna 2017. Periaatteiden allekirjoittajia olivat esimerkiksi kosmologi Stephen Hawking ja toimitusjohtaja Elon Musk.

Suomi on maailmalla tunnettu koulutuksen kärkimaana, jonka PISA-tuloksia on ihailtu laajasti ja meiltä halutaan oppia menestyksestämme koulutuksessa. Meidän on kannettava vastuumme myös tässä: vaadittava lapsilähtöisen kasvatuksen toteutumista, vaikka tulevaisuus näyttääkin epävarmalta.

*https://futureoflife.org/ai-principles/

Mainokset